Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik, Selasa 29 September 2020

Renungan Harian Katolik Selasa 29 September 2020

alkitab, bible, injil, renungan

Renungan Harian Katolik Kalender Liturgi Selasa 29 September 2020

Warna Liturgi: Putih

Bacaan I  Daniel 7:9-10.13-14

Aku, Daniel, melihat takhta-takhta dipasang,  lalu duduklah Yang Lanjut Usianya.  Pakaian-Nya putih seperti salju,  dan rambut-Nya bersih seperti bulu domba.  Tahta-Nya dari nyala api,  roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar.  Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapan-Nya.  Beribu-ribu melayani Dia,  Beratus-ratus ribu berdiri di hadapan-Nya.  Lalu duduklah Majelis Pengadilan dan dibukalah Kitab-kitab.  Aku terus melihat dalam penglihatan itu,  tampak dari langit bersama awan-gemawan  seorang serupa Anak Manusia.  Ia menghadap Yang Lanjut Usianya itu,  dan ia dihantar ke hadapan-Nya. Kepada Dia yang serupa Anak Manusia itu diserahkan  kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja.  Maka segala bangsa, suku dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya tidak akan binasa.
Demikianlah sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan  Mzm 138:1-2a.2b-3.4-5

Di hadapan para dewata  aku akan bermazmur bagi-Mu, ya Tuhan.
  • Aku hendak bersyukur kepada-Mu dengan segenap hatiku, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku; di hadapan para dewata aku akan bermazmur bagi-Mu.  Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus.
  • Kau hendak memuji nama-Mu,  oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu,  sebab Kaubuat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku,  Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku.
  • Semua raja di bumi akan bersyukur kepada-Mu, ya Tuhan,  sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu;  mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan,  sebab besar kemuliaan Tuhan.

Bait Pengantar Injil  Mzm 103:21

Pujilah Tuhan, hai segala tentara-Nya, muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya

Bacaan Injil Yohanes 1:47-51

Pada waktu itu  Natanael datang kepada Yesus atas ajakan Filipus. Tatkala melihat Natanael datang,  Yesus berkata tentang dia,”Lihat, inilah seorang Israel sejati,  tidak ada kepalsuan di dalamnya!”  Kata Natanael kepada Yesus,  “Bagaimana Engkau mengenal aku?”  Jawab Yesus kepadanya,  “Sebelum Filipus memanggil engkau,   Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara.” Kata Natanael kepada-Nya, “Rabi, Engkau Anak Allah, Engkau Raja orang Israel!”   Yesus menjawab, kata-Nya,  “Karena Aku berkata kepadamu:  ‘Aku melihat engkau di bawah pohon ara’, maka engkau percaya?  Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan kaulihat.”  Lalu kata Yesus kepadanya,
“Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia.”
Demikianlah Injil Tuhan.

Selasa, 29 September 2020 - Berharaplah Hanya Kepadanya


Renungan Katolik

Renungan Katolik “Aku (Yesus) berkata kepadamu, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun kepada Anak Manusia” (ay 51)  Hari ini, 29 September, Gereja merayakan Pesta St. Mikael. Gabriel dan Rafael, para malaikat Agung. Kita akan merenungkan peran ketiga malaikat Agung ini.

Mikael  adalah malaikat agung dan panglima bala tentara surga . Mikael berarti   ..siapa seperti Allah..   Allah yang Maha Kasih, Maha Agung, dan Maha Penyelenggara. Dialah asal usul dan tujuan hidup manusia. Dia ini digambarkan sebagai “Yang lanjut Usia” yang duduk pada tahta  (Dan 7:9,13) Ia berencana menyelamatkan manusia (bdk. Why 5:1)  Dalam kepercayaan kita , Mikael  dikenal sebagai pembela kaum beriman menghadapi serangan musuh, yaitu iblis dan para pengikutnya, malaikat yang membelot dan tidak taat kepada Allah. Mikael dipandang sebagai pelindung , pembela Gereja dalam penganiyaan, godaan dan perpecahan umat. Mikael juga dikenal sebagai penerima dan pengawal jiwa orang yang meninggal. Marilah kita berdoa kepadanya.

Gabriel , dalam tradisi Kristen dikenal sebagai ….pembawa kabar gembira.…dari Tuhan kepada manusia. Gabriel berarti …Allah adalah kuat  atau Allah adalah agung…. Malaikat ini tampil sebagai pembawa kabar gembira . Keagungannya nyata dalam kabar gembira yang disampaikan kepada manusia. Sudah sejak Perjanjian Lama , Gabriel dikenal sebagai pelayan dan utusan Allah.  Dalam Perjanjian Baru, peranan Gabriel pembawa kabar gembira dapat kita lihat dalam kisah tentang Zakharia (Luk 1:11-20) dan kisah kunjungannya kepada Maria (Luk 1:26-38). Gabriel diutus untuk menyampaikan berita keselamatan dari Allah. Marilah kita berdoa kepadanya agar memampukan kita melihat nilai yang baik dari setiap peristiwa yang kita alami.

Rafael , berarti  “tabib Allah”,  “obat Tuhan” atau Tuhan menyembuhkan . Kisah yang terkenal dan kita ketahui adalah ketika Rafael , malaikat Tuhan diutus untuk menyembuhkan mata Tobias dari kebutaannya dan membebaskan Sara (putri Raguel) dari gangguan roh jahat. Rafael dihormati sebagai tabib Allah , yang diutus untuk menyembuhkan manusia dari penyakit dan menguatkan kelemahan jiwanya serta membebaskan manusia dari perhambaan setan.  Para malaikat adalah perpanjangan tangan Allah yang intinya diutus Allah untuk mendampingi manusia agar manusia selamat sampai kepada Allah, itulah sebabnya Yesus berkata “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka, dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia.”  Disini tampak , betapa para malaikat melayani Tuhan Yesus , Sang Putra Allah  yang mempersatukan dan mempertemukan Allah dan manusia  hanyalah Yesus Kristus. Yang menyelamatkan manusia tetaplah hanya Yesus Kristus. Para malaikat itu melayani agar kita selalu dapat bersama Tuhan dan mengalami keselamatan dari Tuhan.

Butir permenungan

Marilah kita bersyukur sebab Tuhan menganugerahkan para malaikat agung bagi kebaikan kita. Betapa Tuhan mengutus siapa saja, menggunakan jalan dan sarana apa saja, yang tujuannya agar kita sungguh sungguh mencapai keselamatan. Kita syukuri kebaikan Tuhan ini. Namun kita pun diutus agar dapat berperan sebagai malaikat satu sama lain, artinya sebagaimana para malaikat , marilah kita hadir bagi sesama untuk membantu sesama kita mencapai keselamatan di surga. Kita diharapkan agar saling membantu satu sama lain, saling melindungi dan menolong agar kita sama sama masuk surga.

Doa

Allah Bapa yang Mahamulia,  kami mohon agar para malaikat-Mu menjaga kami , supaya tetap setia dan taat kepada-Mu , serta melindungi kami dijalan menuju keselamatan. Amin.

Pujilah Tuhan, hai segala tentara-Nya, muliakanlah Dia, hai para hamba yang melakukan kehendak-Nya.

Dapatkan Bacaan Injil dan Renungan Harian Katolik, Berita Terkini Katolik, Podcast (Renungan Audio) dan Pesta Peringatan Santo Santa Katolik dan Orang Kudus dengan mendowload Aplikasi RenunganHarianKatolik.Apk. Download Aplikasinya Sekarang Juga !! DOWNLOAD