Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bacaan Injil dan Renungan Katolik Sabtu, 29 Mei 2021

RENUNGAN HARIAN KATOLIK SABTU, 29 MEI 2021

Bacaan Injil Sabtu 29 Mei 2021, Renungan Katolik Sabtu 29 Mei 2021, Renungan Harian Katolik Sabtu 29 Mei 2021, Sabtu 29 Mei 2021

Bacaan I : Sir.51:12-50

Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan

Aku hendak bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, dan memuji nama Tuhan. Pada masa mudaku, sebelum mengadakan perjalanan, kebijaksanaan telah kucari dengan sungguh dalam sembahyangku. Kebijaksanaan itu telah kumohon di depan Bait Allah, dan akan kukejar sampai akhir hidup. Hatiku bersukacita atas kebijaksanaan, karena bunganya yang bagaikan buah anggur masak. Kakiku melangkah di jalan yang lurus, dan sejak masa mudaku telah kuikuti jejaknya.

Hanya sedikit saja kupasang telingaku, lalu mendapatinya, dan memperoleh banyak pengajaran bagi diriku. Aku maju di dalamnya, dan kuhormati orang yang memberikan kebijaksanaan kepadaku. Oleh karena aku berniat mengamalkannya, maka dengan rajin kucari yang baik, dan aku tidak dikecewakan. Hatiku memperjuangkan kebijaksanaan, dan dengan teliti kulaksanakan hukum Taurat. Tanganku telah kuangkat ke surga, dan aku menyesal karena belum cukup tahu akan kebijaksanaan. Hatiku telah kuarahkan kepada kebijaksanaan, dan dalam kemurnian hati aku menemukannya.
Demikianlah Sabda Tuhan.

Bacaan Injil Sabtu 29 Mei 2021 : Markus 11:27-33

Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu?

Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman Bait Allah, Yesus dan murid-murid-Nya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman Bait Allah, datanglah kepada-Nya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, “Dengan kuasa manakah Engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepada-Mu, sehingga Engkau melakukan hal-hal itu?” Yesus menjawab mereka, “Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah Aku, dan Aku akan mengatakan, dengan kuasa mana Kulakukan hal-hal itu.

Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Jawablah!” Mereka memperbincangkannya seraya berkata, “Jikalau kita katakan ‘Dari Allah’, Ia akan berkata, ‘Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepada-Nya?’ Tetapi masakan kita katakan ‘Dari manusia’. Sebab mereka takut kepada orang banyak, karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Maka mereka menjawab kepada Yesus, “Kami tidak tahu.” Maka kata Yesus kepada mereka, “Jikalau demikian, Aku pun takkan mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah Aku melakukan hal-hal itu.”
Demikianlah Injil Tuhan.

Renungan Harian Katolik Sabtu 29 Mei 2021

Konsistensi selalu diandaikan dalam kehidupan beriman. Artinya, ada kesesuaian antara apa yang diyakini dan apa yang dilakukan seseorang dalam keseharian. Petrus mengatakan “Jika ada orang yang beribicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah; jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan dari Allah” (1ptr. 4:11). Dengan kata lain, tindakan iman bukanlah suatu ‘tambahan’ bagi kehidupan yang dijalani, melainkan sesuatu yang dapat mengubah diri seseorang dari dalam. Dalam Injil, Yesus menegur banyak orang dengan tindakan simbolik di halaman Bait Allah, agar mereka belajar menggunakan rumah doa sebagaimana seharusnya. Pohon ara yang didapati Yesus tidak berbuah juga menggambarkan kehidupan iman yang seakan-anak hanya demi penampilan saleh semata, tanpa hasil yang real.

Kehidupan kita mestinya jadi lebih bersungguh-sungguh karena iman. Langkah pertama mewujudkan kesungguhan iman ialah dengan mencocokkan satu per satu keyakinan kita pada perkataan serta tindakan sehari-hari. Dengan begitu, iman kita bukanlah suatu hiasan di hadapan orang lain, melainkan ungkapan yang lahir dari relasi personal dengan Allah.

Doa Renungan Harian Katolik

Yesus, Guru batinku, semoga aku memelihara kepekaan untuk bersungguh-sungguh dalam mengungkapkan iman melalui perkataan dan perbuatan. Amin.

Demikianlah Renungan Harian Katolik Sabtu 29 Mei 2021