Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Novena Santo Yudas Tadeus

Novena Kepada Santo Yudas Tadeus

Tanda Salib

Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin.

Syahadat Para Rasul

Aku percaya akan Allah,
Bapa yang mahakuasa,
Pencipta langit dan bumi;
Dan akan Yesus Kristus,
Putra-Nya yang tunggal, Tuhan kita,
Yang dikandung dari Roh Kudus,
Dilahirkan oleh Perawan Maria;
Yang menderita sengsara
Dalam pemerintahan Pontius Pilatus
Disalibkan, wafat, dan dimakamkan;
Yang turun ke tempat penantian
Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati;
Yang naik ke surga,
Duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mahakuasa;
Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya akan Roh Kudus,
Gereja katolik yang kudus,
Persekutuan para kudus,
Pengampunan dosa,
Kebangkitan badan,
Kehidupan kekal.
Amin.

Bapa Kami

Bapa kami yang ada di surga,
Dimuliakanlah nama-Mu.
Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami
ke dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.
Amin.

Salam Maria

Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu,
terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati.
Amin.

Doa Tobat

Allah yang maha rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku.
Aku sungguh patut Engkau hukum,
terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang maha pengasih dan maha baik bagiku.
Aku benci akan segala dosaku,
dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi.
Allah yang maha murah, ampunilah aku, orang berdosa.
Amin.

Novena Santo Yudas Tadeus

Rasul yang amat suci Santo Yudas Tadeus, Pelayan dan sahabat Yesus yang setia, Gereja semesta menghormati dan memohon padamu, sebagai penolong dari masalah-masalah yang tampaknya tidak ada jalan keluarnya.

Doakanlah aku, karena aku merasa sendirian dan tidak mempunyai penolong. aku mohon padamu gunakanlah kekuatan khusus yang diberikan kepadamu untuk memberikan kepadaku bantuan nyata dan sesegera mungkin disaat aku merasa bahwa bantuan itu hampir tidak ada.

Dampingilah aku dalam kebutuhanku yang mendesak ini, sehingga aku boleh menerima penghiburan dan bantuan surgawi atas semua kebutuhan, masalah dan penderitaanku, khususnya……(Sebutkan permintaan anda)……dan sehingga aku akan memuji Tuhan bersamamu dan semua orang terpilih selamanya.

Aku berjanji, Oh Santo Yudas Tadeus, untuk selalu mengingat bantuan besar ini, untuk selalu menghormatimu sebagai rasul yang istimewa dan perkasa, dan untuk meningkatkan devosi kepadamu. Amin.

Semoga Hati Yesus yang Mahakudus selalu dihormati, dicintai disemua Tabernakel sampai akhir jaman. Amin.
Semoga Hati Yesus yang Mahakudus selalu dihormati, dan dimuliakan sekarang dan selama-lamanya. Amin.

Terberkatilah Hati Kudus Yesus
Terberkatilah Hati Maria Yang Tak Bernoda
Terberkatilah Santo Yudas Tadeus di seluruh bumi dan selalu sepanjang masa.
Amin.

Kemuliaan


Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad.
Amin.

Terpujilah

Terpujilah nama Yesus, Maria dan Yosef,
sekarang dan selama-lamanya.
Amin.

Tanda Salib

Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
Amin.