Latest Posts

St. Teresa Benedikta dari Salib

Lahir dengan nama Edith Stein, ia begitu terpikat dengan membaca otobiografi Teresa dari Avila sehingga dia memulai perjalanan spiritual yang memba…

Ikuti Doa Bersama Novena Bunda Penolong Abadi

Novena Kepada Bunda Penolong Abadi Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang…

Ikuti Doa Bersama Novena Santo Peregrinus

Novena Kepada Santo Peregrinus Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang mah…

Ikuti Doa Bersama Novena Medali Wasiat

Doa Novena Medali Wasiat Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakuasa…

Ikuti Doa Bersama Novena Santo Yosef

Doa Novena Kepada Santo Yosef Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang maha…

Ikuti Doa Bersama Novena Kerahiman Ilahi

Doa Novena Kerahiman Ilahi Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang mahakua…

Ikuti Doa Bersama Novena Santo Antonius Padua

Novena Kepada Santo Antonius Padua Tanda Salib Atas Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Syahadat Para Rasul Aku percaya akan Allah, Bapa yang…